EN HU RO  

Colegiul editorial

Consiliul științific

Redactor-șef

Redactor adjunct

Redactor tehnic

Istoricul și descrierea profilului revistei

Revista Keresztény Magvető s-a înființat în anul 1861, apărând consecutiv până la 1918, în însumând 53 de volume. Între anii 1918–1922, revista nu a fost editată. După aproape patru ani revista a fost reeditată de către Cercul Literar Unitarian şi a apărut în mod regulat pînă în august 1944, ultimul volum fiind numărul 76. Sfârşitul celui de-al doilea război mondial şi noua ordine de stat au împiedicat apariţia pentru o vreme. În 1971 (vol. 77.) revista a fost din nou editată, şi de atunci apare trimestrial, în prezent fiind la vol. 126. anul 2020.

La început, tematica revistei s-a axat pe nevoile Bisericii Unitariene, cele mai multe articole şi studii fiind din istoria ecleziastică, filosofia şi istoria religiilor. Odată cu reeditarea revistei în anul 1971 (vol. 77.), revista și-a propus promovarea noilor idei academice la nivelul disciplinelor teologice, precum și diseminarea cercetărilor referitoare la istoria reformei radicale.

Biserica Unitariană din Transilvania având strânse legături cu bisericile surori din Marea Britanie şi SUA, în revistă s-au publicat traduceri din limba engleză, atât studii cât şi predici. Articolele revistei sunt citate des în literatura de specialitate. Revista publică în fiecare număr pe lângă studii şi recenzii și critici ale cărţilor de specialitate. Revista este singura publicație din Europa Centrală și de Est dedicată studierii antitrinitarianismului din timpul reformei.

Începând cu anul 1971, pentru a intra mai uşor în circuitul internaţional, toate titlurile și sumarul revistei au fost traduse în limba engleză, iar din anul 2009 s-a publicat şi rezumatul studiilor în limba engleză.

Calitatea revistei s-a ridicat prin publicarea studiilor semnate de către colaboratorii externi, profesorii universitari Balázs Mihály, Benyik György, Keserű Gizella, Molnár Dávid de la Universitatea din Szeged (Ungaria), Pap Balázs conf. univ. la Universitatea din Pécs (Ungaria), profesorul universitar Rothkegel Martin Hans din Theologische Hochschule Elstal (Germania). Renumitul autor de culoare din USA și Canada, Mark D. Morrison-Reed de asemenea a contribuit la revista Keresztény Magvető. În ultimii cinci ani, au publicat în revistă importanți critici și istorici de artă transilvăneni prof. univ. dr. Muradin Jenő, și istoricul de artă dr. Bordás Beáta. Aportul studiilor semnate de către autorii din străinătate în revistă depășește procentul de 50%.

Foarte mulți cercetători, tineri doctoranzi și post doctoranzi, din străinătate și din țară și-au publicat rezultatele cercetărilor în revistă. Spiritul ecumenismului se regăsește în fiecare număr, posibilitatea publicării articolelor fiind deschisă pentru toate confesiunile.

Revista este accesibilă pe internet începând cu vol. 1. datând din anul 1861 și până în prezent pe pagină web (https://epa.oszk.hu/02100/02190). Pe pagina mentionată pot fi găsite textele integrale al numerelor apărute. Revista este indexată de CEEOL, RTA, MTMT, Arcanum, etc. Datorită schimbului internațional, revista este prezentă în cele mai mari biblioteci din Europa și Statele Unite ale Americii (vezi WorldCat).

Contact

Adresa redacției

Adresa: 400105 Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 9

Telefon: +40 264 593236, +40 364 405557, +40 364 405558; Fax: +40 264 595927

E-mail:

Adresa poștală: 400105 Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 9

Revista Keresztény Magvető este o publicație ştiinţifică trimestrială în care sunt publicate studii, cercetări şi articole ştiinţifice din domeniul teologiei, religiei, istoriei, filologiei, sociologiei etc. Redacţia KM publică studiile originale, care n-au mai fost publicate în altă parte. Redacţia KM încurajează polemicile ştiinţifice, constructive ştiinţific şi bine argumentate, recomandând autorilor evitarea unor polemici sau dispute personale. Prin trimiterea unui articol redacţiei KM, autorii înţeleg că îşi asumă responsabilitate pentru ideile şi conţinuturile exprimate.

Alegerea, documentarea şi redactarea lucrării se face pe baza Chicago Manual Citation Style: 16th Ed. VEZI AICI

Procedura privind recenzarea materialelor științifice

Pentru asigurarea calității studiilor, articolelor și publicațiilor revista Keresztény Magvető are un dublu proces de evaluare (peer review). În prima fază, manuscrisele primite de la autori sunt examinate de către corpul editorial. Materialele considerate în afara scopurilor editoriale asumate sau care nu prezintă un interes ridicat nu vor fi luate în considerare. Manuscrisele acceptate sunt trimise pentru evaluare sub anonimat către doi evaluatori/recenzori independenți, specialiști în domeniul tematic al studiului.

Sunt trimise spre evaluare: studii, cercetări originale, traduceri, eseuri. De asemenea, la cererea editorului-șef pot să fie trimise și alte lucrări spre recenzie.

Revista Keresztény Magvető include o listă de evaluatori, specialiști bine profilați în diferite domenii ale teologiei, istoriei, literaturii, artei și filosofiei din România și din străinătate. Referenții sunt aleși de către redactorul-șef în urma consultării membrilor colegiului editorial.

Procesul de analiză implică următorii pași:

 1. examinarea manuscriselor de către echipa editorială;
 2. selectarea manuscriselor și sunt trimiterea către doi evaluatori/recenzori independenți;
 3. trimiterea fiselor si rapoartelor evaluatorilor/recenzorilor către secretariatul revistei;
 4. luarea urmatoarelor decizii pe baza rapoartelor efectuate:
  1. să publice manuscrisul;
  2. să invite autorul să-și revizuie manuscrisul;
  3. să respingă manuscrisul;
 5. evaluarea de catre un al treilea recenzor daca un manuscris primeste un raport pozitiv si unul negativ.

Revista Keresztény Magvető asigură așa-numitul “blind peer review”, respectiv recenzorii nu primesc numele autorilor manuscriselor. De asemenea, identitatea recenzorilor nu este dezvăluită de către autori.

Evaluatorii/recenzorii sunt rugați să-și trimită fișa de evaluare și raportul în maximum 6-8 săptămâni.

După încheierea procesului de evaluare, autorii vor fi înștiințați de către redactorul șef dacă articolele au fost sau nu acceptate spre publicare. Redactorul șef ia ultima decizie de acceptare sau respingere a studiului. În cazul respingerii studiului/articolului, colectivul de recenzori își va motiva opțiunea, prin email, propunând, dacă este cazul, realizarea modificărilor în vederea publicării ulterioare.

Evaluatorii/recenzorii sunt rugați să completeze următoarea FIȘĂ

Comitetul de recenzori

 1. Prof. univ. dr. Madeea Larisa Axinciuc, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, email:
 2. Pr. prof. dr. univ. Vilmos Kolumbán, Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napca, email:
 3. Pr. conf. dr. univ. Csaba Balogh, Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napca, email:
 4. Prof. dr. univ. Csilla Gábor, Facultatea de Litere, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, email:
 5. Conf. univ. dr. David Csorba, The Reformed Theological Academy of Sárospatak, email:
 6. Pr. conf. univ. dr. István Pásztori-Kupán, Faculty of Humanities, Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, email:
 7. Prof. dr. univ. Enikő Rüsz-Fogarasi, Facultatea de Istorie, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, email:
 8. Conf. univ. dr. Radu Lupescu Univeristatea Sapientia Cluj-Napoca, email:
 9. Lect. univ. dr. Dénes Kiss, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, email:
 10. Pr. porf. univ. dr. Baráth Béla Debrecen Reformed Theology, Hungary, email:

Difuzare

Revista se difuzează în țară și în străinătate pe bază de abonament sau la comandă.

Prețul unei reviste este de 20 RON, iar prețul unui abonament pentru un an este de 80 RON. Pentru doritorii din străinătate, prețul abonamentului este de 20 EURO (+taxe poștale) sau 5000 HUF (+taxe poștale în Ungaria).

Pentru abonare puteți contacta Biroul de difuzare (Melinda Kinga Mezei) la adresa:

400105 Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 9 sau la numărul de telefon: +40 364 405557

Sau trimiteți datele de contact la .

Plata abonamentelor se va face prin virament bancar în conturile:

 • pentru RON – RO19 OTPV 2000 0034 8014 RO01
 • pentru HUF – RO23 OTPV 2000 0034 8014 HU01
 • pentru EUR – RO73 OTPV 2000 0034 8014 EU01

Titularul contului: Episcopia Unitariană, Cluj, România, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 9

©2020 Episcopia Unitariană